Seu electrònica
TAULER D'EDICTES MUNICIPAL
Cerca:
No hi ha cap publicació.
L’article 12 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, disposa que la publicació d’actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, hagin d’estar disponibles al tauler d’anuncis o edictes es pot substituir o complementar per la publicació a la seu electrònica de l’organisme corresponent. Mitjançant un decret d’alcaldia s’ha creat el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Sabadell de la Seu Electrònica municipal, accessible en tot moment 24 hores al dia i que inclou els edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals, les notificacions d’edictes i altres informacions oficials municipals, de preceptiva publicació oficial.

Els edictes externs -no municipals- s'exposen al tauler d'edictes municipal, situat a l'edifici municipal Ateneu, davant l'Ajuntament (plaça de Sant Roc, 14) i no al tauler d'edictes de la Seu Electrònica.

© 2010 Ajuntament de Sabadell