Seu electrònica

Modificació Ordenança fiscal 2.5 reguladora de l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
FASE APROVACIÓ PROVISIONAL (Ple de 29 de gener de 2024)
Termini d'exposició: del 5 de febrer al 15 de març de 2024.
Per dubtes o consultes us podeu adreçar a Serveis Econòmics trucant al 93 745 31 34
© 2010 Ajuntament de Sabadell