Seu electrònica
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS DE LA TRESORERIA DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL

Document que han d'emplenar els proveïdors o contribuents per cobrar factures o per demanar la devolució d'ingressos indeguts a l'Ajuntament.

Cal imprimir aquest document i omplir-lo amb les dades que demana
les persones físiques l'han de omplir i signar.
les persones jurídiques han d'omplir el formulari i demanar a la seva entitat bancària que li segelli i signi donant la conformitat de titularitat. Si ho desitgen poden enviar un certificat de titularitat expedit per la pròpia entitat.
Una vegada emplenat es pot fer arribar:
Mitjançant el lliurament a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.
Per correu electrònic a l'adreça tresoreria@ajsabadell.cat
© 2010 Ajuntament de Sabadell