Seu electrònica
Exercici: 2022

Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Base
BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ADREÇATS A L'ALUMNAT D'ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL ESCOLARITZATS EN UN CENTRE EDUCATIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SOSTINGUT AMB FONS PÚBLICS DE CATALUNYA DURANT EL CURS ESCOLAR 2020-2021
Informació
  • Servei Gestor:
ACCIÓ SOCIAL
  • Data Aprovació:
22/05/2020
  • Organisme Aprovació:
PLE MUNICIPAL
  • Inici de Difusió:
26/05/2020 11:15 (GMT) Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Documents
  • Bases específiques reguladores de l'atorgament dels ajuts de menjador escolar individual per al curs 2020-2021 
Verificar
© 2010 Ajuntament de Sabadell