Seu electrònica
Exercici: 2022
Beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, curs 2022-2023
Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Objecte
La finalitat de les beques és contribuir a que la igualtat en el dret d’accés a l’educació sigui real i efectiva, vetllar per l’equitat en el sistema educatiu sostingut amb fons públics, i col·laborar amb les famílies que més pateixen els efectes de la crisi econòmica actual en l’esforç econòmic que comporta l’inici del curs escolar.
Convocatòria
 • Codi:
2022CVED00001
 • Servei Gestor:
EDUCACIÓ
 • Data Aprovació:
27/04/2022
 • Organisme Aprovació:
JUNTA DE GOVERN
 • Dotació màxima:
510.000,00 €
 • Màxim a Subvencionar:
80 %
 • Inici de Difusió:
28/04/2022 07:14 (GMT) Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Terminis
 • Data Inici Presentació:
29/04/2022
 • Data Final Presentació:
27/05/2022 (ambdós inclosos)
BASES REGULADORES
 • Bases específiques reguladores de l'atorgament de beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar a partir del curs 2015-2016 
Verificar
CONVOCATÒRIA
 • El termini de presentació de sol·licituds és del 29 d’abril al 27 de maig de 2022 (ambdós inclosos)
 • Convocatòria de beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2022-23 
Verificar
 • Decret Convocatòria de beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2022-23 
Verificar
 • Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 4787-2022, pel qual s'avoca la competència delegada a la JGL per a l'aprovació de la convocatòria 
Verificar
ANNEXOS
 • Instruccions del tràmit telemàtic 
Verificar
 • Declaració responsable d'ingressos 2022-2023 
Verificar
 • Guia alta idCAT Mòbil 
Verificar
 • Procediment per demanar cita prèvia 
Verificar
 • Guia Tràmit de Beques de Material escolar i llibres de text 2022-23 Famílies i Centres 
Verificar
© 2010 Ajuntament de Sabadell