Seu electrònica
Exercici: 2021
Beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, curs 2021-2022
Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica C=ES,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),CN=Servei de segellat de temps de PSISVerificar
Objecte
La finalitat de les beques és contribuir a que la igualtat en el dret d’accés a l’educació sigui real i efectiva, vetllar per l’equitat en el sistema educatiu sostingut amb fons públics, i col·laborar amb les famílies que més pateixen els efectes de la crisi econòmica actual en l’esforç econòmic que comporta l’inici del curs escolar.
Convocatòria
 • Codi:
2021CVED00004
 • Servei Gestor:
EDUCACIÓ
 • Data Aprovació:
12/04/2021
 • Organisme Aprovació:
JUNTA DE GOVERN
 • Dotació màxima:
360.052,20 €
 • Màxim a Subvencionar:
80 %
 • Inici de Difusió:
13/04/2021 19:32 (GMT) Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Terminis
 • Data Inici Presentació:
26/04/2021
 • Data Final Presentació:
28/05/2021 (ambdós inclosos)
 • Data Resolució:
27/09/2021
BASES REGULADORES
 • Bases específiques reguladores de l'atorgament de beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar a partir del curs 2015-2016 
Verificar
CONVOCATÒRIA
 • El termini de presentació de sol·licituds és del 26 d'abril al 28 de maig de 2021 (ambdós inclosos)
 • Convocatòria de beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2021-22 
Verificar
 • Dictamen Convocatòria de beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2021-22 
Verificar
 • Edicte BOPB Convocatòria de beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2021-22 
Verificar
 • Edicte aprovació JGL del 31 de maig de 2021, de la disponibilitat de crèdit addicional de la convocatòria de beques de material i llibres, 2020-21 
Verificar
ANNEXOS
 • Centres educatius assignats a cada oficina curs 2021-2022 
Verificar
 • Declaració responsable d'ingressos 2021-2022 
Verificar
 • Guia alta idCAT Mòbil 
Verificar
 • Procediment per demanar cita prèvia 
Verificar
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
 • Anunci resolució de la convocatòria de beques de llibres de text i material escolar, curs 2021-2022 
Verificar
 • Resolució de la convocatòria de beques de material escolar i llibres amb el detall dels beneficiaris anonimitzats, curs 2021-2022 
Verificar
 • Edicte 1a revisió de la resolució de la convocatòria de beques de material escolar i llibres, curs 2021-2022 
Verificar
© 2010 Ajuntament de Sabadell