Seu electrònica
Exercici: 2021

Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Base
Bases específiques reguladores de l'atorgament d'ajuts a establiments comercials, de serveis, restauració i mercats no sedentaris, vinculades al preu, en el marc de les mesures de suport al teixit comercial de Sabadell afectat econòmicament per la COVID-19
Informació
  • Servei Gestor:
COMERÇ, CONSUM I TURISME
  • Data Aprovació:
06/07/2021
  • Organisme Aprovació:
PLE MUNICIPAL
  • Inici de Difusió:
12/07/2021 18:54 (GMT) Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Documents
  • Bases específiques reguladores de l’atorgament d’ajuts a establiments comercials, de serveis i mercats en el marc de suport per la COVID-19 
Verificar
  • Bases específicas reguladoras del otorgamiento de ayudas a establecimientos comerciales, de servicios y mercados para hacer frente a la COVID-19 
Verificar
© 2010 Ajuntament de Sabadell