Seu electrònica
Exercici: 2021
Subvencions a programes, projectes i/o activitats impulsades per entitats juvenils i/o adreçades a joves en edats compreses entre els 13 i els 35 anys, 2021
Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Objecte
La finalitat pública de les subvencions és fomentar la qualitat de vida dels i les joves de la ciutat i la igualtat d'oportunitats entre aquests i aquestes, mitjançant actuacions en els àmbits de l'emancipació i la participació, entre d'altres
Convocatòria
 • Codi:
2021CVJV00001
 • Servei Gestor:
JOVENTUT
 • Data Aprovació:
08/04/2021
 • Organisme Aprovació:
JUNTA DE GOVERN
 • Dotació màxima:
14.000,00 €
 • Màxim a Subvencionar:
50 %
 • Inici de Difusió:
12/04/2021 17:00 (GMT) Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Terminis
 • Data Inici Presentació:
09/04/2021
 • Data Final Presentació:
29/04/2021 (ambdós inclosos)
BASES REGULADORES
 • Bases Específiques Reguladores de les subvencions de Joventut 
Verificar
CONVOCATÒRIA
 • El termini per presentar les sol·licituds és del 9 al 29 d'abril de 2021 (ambdós inclosos).
 • Convocatòria subvencions destinades a Programes, projectes i/o activitats impulsades per entitats juvenils i/o que s’adrecin al col·lectiu jove, 2021 
Verificar
ANNEXOS
 • Per sol·licitar subvenció:
 • Annex I Sol·licitud de subvenció 
 • Annex II Pressupost 
 • Annex III Fitxa d'activitat 
 • Per acceptar subvenció:
 • Annex IV Acceptació 
 • Per justificar la subvenció:
 • Annex V Compte justificatiu simplificat 
 • Annex VI Compre justificatiu 
© 2010 Ajuntament de Sabadell