Seu electrònica
Exercici: 2021
Subvencions destinades a projectes de Cooperació al Desenvolupament, 2021
Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Objecte
Subvencions destinades a projectes que es realitzin a països en vies de desenvolupament, els principals objectius dels quals siguin treballar per un món més just i solidari, per la pau i el respecte als drets humans, col·laborant a reduir les desigualtats entre els països.
Convocatòria
 • Codi:
2021CVCS00001
 • Servei Gestor:
COOPERACIÓ
 • Data Aprovació:
08/04/2021
 • Organisme Aprovació:
JUNTA DE GOVERN
 • Dotació màxima:
210.000,00 €
 • Màxim a Subvencionar:
80 %
 • Inici de Difusió:
12/04/2021 15:01 (GMT) Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Terminis
 • Data Inici Presentació:
09/04/2021
 • Data Final Presentació:
29/04/2021 (ambdós inclosos)
BASES REGULADORES
 • Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament 
Verificar
CONVOCATÒRIA
 • El termini per presentar les sol·licituds és del 9 al 29 d'abril de 2021 (ambdós inclosos).
 • Convocatòria de subvencions destinades a projectes de Cooperació al Desenvolupament, 2021 
Verificar
ANNEXOS
 • Per sol·licitar subvenció:
 • Annex 1. Sol·licitud de subvenció 
 • Annex 3. Sol·licitud transferència bancària 
 • Annex 9. Declaració de voluntats. Agrupació Entitats. 
 • Per acceptar subvenció:
 • Annex 4. Declaració acceptació 
 • Per justificar la subvenció:
 • Annex 5. Justificació 
 • Annex 6. Model 1A. Compte justificatiu (per imports a les subvencions inferiors a 3.000 euros) 
 • Annex 7. Model 1B Compte justificació (per imports a les subvencions superiors a 3.000 euros) 
 • Annex 8. Resum econòmic del projecte 
© 2010 Ajuntament de Sabadell