Seu electrònica
Exercici: 2023
Subvencions per a la promoció de la cultura urbana i de proximitat als barris, 2023
Objecte
Subvencions per a la promoció de la cultura urbana i de proximitat als barris, 2023
Convocatòria
 • Codi:
2023CVCD00002
 • Servei Gestor:
PARTICIPACIÓ
 • Data Aprovació:
14/12/2022
 • Organisme Aprovació:
JUNTA DE GOVERN
 • Dotació màxima:
55.000,00 €
 • Màxim a Subvencionar:
20 %
Terminis
 • Data Inici Presentació:
20/01/2023
 • Data Final Presentació:
18/02/2023 (ambdós inclosos)
 • Data Resolució:
12/06/2023
 • Data Màxima Acceptació:
28/06/2023
 • Data Màxima Justificació:
31/03/2024
BASES REGULADORES
 • Bases específiques de les subvencions per a la promoció de la cultura urbana i de proximitat als barris 
CONVOCATÒRIA
 • El termini per presentar les sol·licituds és del 20 de gener al 18 de febrer de 2023 (ambdós inclosos)
 • Convocatòria de subvencions per a la promoció de la cultura urbana i de proximitat als barris, 2023 
 • Convocatoria de subvenciones para la promoción de la cultura urbana y de proximidad en los barrios, 2023 
 • Anunci BOPB Convocatòria de subvencions per a la promoció de la cultura urbana i de proximitat als barris, 2023 
ANNEXOS
 • Per sol·licitar subvenció:
 • Annex I - Sol·licitud 
 • Annex II - Projecte i/o activitat 
 • Annex III - Pressupost del projecte i/o activitat 
 • Per acceptar subvenció:
 • Annex IV - Acceptació 
 • Annex V - Declaració responsable cobrament inicial 
 • Per justificar la subvenció: El termini per presentar la justificació és fins el 31 de març de 2024
 • Annex VI - Tramesa per la justificació 
 • Annex VII - Memòria justificativa del projecte 
 • Annex VIII - Relació d'ingressos i compte justificatiu 
 • Annex IX - Declaració responsable cobrament final 
 • Declaració responsable justificació de subvencions 
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
 • El termini per presentar l'acceptació és des del 15 al 28 de juny de 2023 (ambdós inclosos)
 • Edicte atorgament de les subvencions per a la promoció de la cultura urbana i de proximitat als barris, de l’any 2023 
© 2010 Ajuntament de Sabadell