Seu electrònica
Exercici: 2022
Subvencions destinades a activitats i projectes d'entitats veinals, 2022
Objecte
És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions en règim de concurrència, per programes i/o actuacions concretes adreçades a la promoció i dinamització de l’associacionisme ciutadà en el seu àmbit veïnal que es desenvolupin al llarg de l’any 2018, a excepció d’aquelles activitats que són objecte de subvenció en altres convocatòries de l’Ajuntament de Sabadell
Convocatòria
 • Codi:
2022CVCD00001
 • Servei Gestor:
PARTICIPACIÓ
 • Data Aprovació:
25/04/2022
 • Organisme Aprovació:
JUNTA DE GOVERN
 • Dotació màxima:
27.000,00 €
 • Màxim a Subvencionar:
80 %
 • Inici de Difusió:
17/05/2022 09:29 (GMT) Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Terminis
 • Data Inici Presentació:
18/05/2022
 • Data Final Presentació:
16/06/2022 (ambdós inclosos)
 • Data Resolució:
24/10/2022
 • Data Màxima Acceptació:
27/11/2022
 • Data Màxima Justificació:
31/03/2023
BASES REGULADORES
 • Bases Específiques Reguladores de les subvencions per a entitats veïnals 
Verificar
CONVOCATÒRIA
 • Ell termini per presentar sol·licitud és del 18 de maig al 16 de juny de 2022 (ambdós inclosos).
 • Convocatòria de subvencions per a activitats i projectes d'entitats veïnals, 2022 
Verificar
 • Acord de la convocatòria de subvencions per a activitats i projectes d'entitats veïnals, 2022 
Verificar
ANNEXOS
 • Per sol·licitar subvenció:
 • Annex 1 - Sol·licitud de subvenció 
 • Per acceptar subvenció:
 • Annex II - Acceptació 
 • Annex V - Declaració responsable per al cobrament 
 • Per justificar la subvenció:
 • Annex III - Memòria final 
 • Annex IV - Relació d'ingressos 
 • Annex IV.I - Compte de justificació (a partir del 2020) 
 • Declaració responsable justificació de subvencions 
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
 • El termini per presentar l'acceptació és des del 29 d'octubre al 27 de novembre de 2022 (ambdós inclosos)
 • Resolució de l’atorgament de les subvencions destinades a activitats i projectes d'entitats veinals, 2022 
© 2010 Ajuntament de Sabadell