Seu electrònica
Exercici: 2021

Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Base
BASES I CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRECTES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC, SOCIALS, ECONÒMIQUES O HUMANITÀRIES, A L’EMPARA DEL QUE DISPOSA L’ARTICLE 22.2.C DE LA LLEI 28/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS, A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE SABADELL QUE CONFORMEN EL TEIXIT ASSOCIATIU DE LA CIUTAT, PER PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES DERIVADES DE L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITÀRIA PEL CORONAVIRUS 2021.
Informació
  • Servei Gestor:
PARTICIPACIÓ
  • Data Aprovació:
01/06/2021
  • Organisme Aprovació:
PLE MUNICIPAL
  • Inici de Difusió:
07/06/2021 10:02 (GMT) Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Documents
  • Subvencions directes de caràcter excepcionals per pal·liar les conseqüències derivades de l'estat d'alarma decretat a conseqüència del Coronavirus 
Verificar
© 2010 Ajuntament de Sabadell