Seu electrōnica
Exercici: 2020
CONVOCATŌRIA DE SUBVENCIONS DIRECTES PER PALˇLIAR LES CONSEQÜČNCIES DERIVADES DE L'ESTAT D'ALARMA DECRETAT A CONSEQÜČNCIA DE LA CRISI SANITĀRIA PEL CORONAVIRUS 2019.
Publicaciķ certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificaciķ i Signatura Electrōnica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Objecte
SUBVENCIONS DIRECTES DE CARĀCTER EXCEPCIONAL PER RAONS D'INTERČS PÚBLIC, SOCIALS, ECONŌMIQUES O HUMANITĀRIES, A L'EMPARA DEL QUE DISPOSA L'ARTICLE 22.2.C DE LA LLEI 28/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS, A LES ENTITATS SENSE ĀNIM DE LUCRE DE SABADELL QUE CONFORMEN EL TEIXIT ASSOCIATIU DE LA CIUTAT, PER PALˇLIAR LES CONSEQÜČNCIES DERIVADES DE L'ESTAT D'ALARMA DECRETAT A CONSEQÜČNCIA DE LA CRISI SANITĀRIA PEL CORONAVIRUS 2019.
Convocatōria
 • Codi:
2020CVCD00002
 • Servei Gestor:
PARTICIPACIĶ
 • Data Aprovaciķ:
27/07/2020
 • Organisme Aprovaciķ:
JUNTA DE GOVERN
 • Dotaciķ māxima:
171.084,08 €
 • Māxim a Subvencionar:
10 %
 • Observacions:
Les subvencions podran cobrir el 100% de la quantitat solˇlicitada per l'entitat, perō l'import māxim de la subvenciķ no excedirā del 10% de l'import de la convocatōria.
 • Inici de Difusiķ:
07/08/2020 06:52 (GMT) Publicaciķ certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificaciķ i Signatura Electrōnica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Terminis
 • Data Inici Presentaciķ:
08/08/2020
 • Data Final Presentaciķ:
16/10/2020 (ambdķs inclosos)
 • Data Resoluciķ:
24/11/2020
BASES I CONVOCATŌRIA
 • El termini per presentar les solˇlicituds és des del 8 d'agost al 16 d'octubre de 2020 (ambdķs inclosos).
 • Convocatōria de subvencions directes a entitats sense ānim de lucre per palˇliar els efectes de la COVID-19 
Verificar
 • Anunci Convocatōria de subvencions directes a entitats sense ānim de lucre per palˇliar els efectes de la COVID-19 
Verificar
 • Modificaciķ de la Convocatōria de subvencions directes a entitats sense ānim de lucre per palˇliar els efectes de la COVID-19 
Verificar
ANNEXOS
 • Per solˇlicitar subvenciķ:
 • Annex 1 - Solˇlicitud de subvenciķ i declaraciķ responsable 
 • Annex 2 - Compte justificatiu 
 • Declaraciķ responsable del dčficit 
RESOLUCIĶ DE LA CONVOCATŌRIA
 • Dictamen d'atorgament de les subvencions directes a entitats sense ānim de lucre per palˇliar els efectes de la COVID-19 
Verificar
© 2010 Ajuntament de Sabadell