Seu electrònica
Exercici: 2020
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DIRECTES PER PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES DERIVADES DE L'ESTAT D'ALARMA DECRETAT A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITÀRIA PEL CORONAVIRUS 2019.
Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Objecte
SUBVENCIONS DIRECTES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL PER RAONS D'INTERÈS PÚBLIC, SOCIALS, ECONÒMIQUES O HUMANITÀRIES, A L'EMPARA DEL QUE DISPOSA L'ARTICLE 22.2.C DE LA LLEI 28/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS, A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE SABADELL QUE CONFORMEN EL TEIXIT ASSOCIATIU DE LA CIUTAT, PER PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES DERIVADES DE L'ESTAT D'ALARMA DECRETAT A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITÀRIA PEL CORONAVIRUS 2019.
Convocatòria
 • Codi:
2020CVCD00002
 • Servei Gestor:
PARTICIPACIÓ
 • Data Aprovació:
27/07/2020
 • Organisme Aprovació:
JUNTA DE GOVERN
 • Dotació màxima:
171.084,08 €
 • Màxim a Subvencionar:
10 %
 • Observacions:
Les subvencions podran cobrir el 100% de la quantitat sol·licitada per l'entitat, però l'import màxim de la subvenció no excedirà del 10% de l'import de la convocatòria.
 • Inici de Difusió:
07/08/2020 06:52 (GMT) Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Terminis
 • Data Inici Presentació:
08/08/2020
 • Data Final Presentació:
16/10/2020 (ambdós inclosos)
 • Data Resolució:
24/11/2020
BASES I CONVOCATÒRIA
 • El termini per presentar les sol·licituds és des del 8 d'agost al 16 d'octubre de 2020 (ambdós inclosos).
 • Convocatòria de subvencions directes a entitats sense ànim de lucre per pal·liar els efectes de la COVID-19 
Verificar
 • Anunci Convocatòria de subvencions directes a entitats sense ànim de lucre per pal·liar els efectes de la COVID-19 
Verificar
 • Modificació de la Convocatòria de subvencions directes a entitats sense ànim de lucre per pal·liar els efectes de la COVID-19 
Verificar
ANNEXOS
 • Per sol·licitar subvenció:
 • Annex 1 - Sol·licitud de subvenció i declaració responsable 
 • Annex 2 - Compte justificatiu 
 • Declaració responsable del dèficit 
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
 • El termini per presentar l'acceptació és fins el 10 de desembre de 2021 (ambdós inclosos)
 • Dictamen d'atorgament de les subvencions directes a entitats sense ànim de lucre per pal·liar els efectes de la COVID-19 
Verificar
© 2010 Ajuntament de Sabadell