Seu electrònica
Cerca:
El perfil de contractant agrupa la informació relativa als contractes licitats i adjudicats per l’Ajuntament de Sabadell, per tal de garantir la transparència i l’accés públic lliure i gratuït a l’activitat contractual. De forma preceptiva, el perfil de contractant recull la informació i la documentació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes.

L’Ajuntament de Sabadell està adherit a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, a partir de l’1 de febrer de 2018 tots els anuncis de licitació i la resta d’informació associada als contractes es publicarà al perfil de contractant integrat dins d’aquesta Plataforma. Podeu fer clic a la imatge que segueix per accedir-hi.

Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya


La informació relativa als contractes que ja s’hagués iniciat la publicitat abans de l’1 de febrer de 2018 es seguirà publicant en aquesta pàgina del perfil de contractant de l’Ajuntament, seguint els apartats de l’índex de l’esquerra de la pàgina.

© 2010 Ajuntament de Sabadell